28 JunAmeliorasi Lahan Masam

Fly ash batu bara

ABU TERBANG (FLY ASH) BATU BARA

Syekhfani

Lahan masam, lahan yang secara pedogenesis berbahan induk masam, atau secara geografis berada di zone basah (tropika basah-tropical rain forest), secara kimiawi mempunyai kandungan unsur basa-basa kuat (stong basic nutrition) Na, K, Ca dan Mg rendah, tetapi kandungan basa-basa lemah (weak basic nutrition) Al, Fe dan Mn yang tinggi.

Untuk mengantisipasi, maka diperlukan amelioran, yaitu material yang mempunyai sifat kebasaan tinggi seperti: kapur, slag, biochar, atau pun abu.

Ameliorasi lahan masam yang mempunyai tambang batu bara yang telah dieksploitasi, misalnya di Kalimantan Timur, dapat dilakukan menggunakan “Abu Terbang (fly ash) Batu Bara” yang tertimbun sebagai deposit halus di lokasi eksploitasi batu bara.

Abu Terbang (fly ash) batu bara ini mempunyai sifat basik, berpotensi menetralkan lahan masam.

Oleh sebab itu, diperlukan studi pendalaman tentang sifat perilakunya, dalam upaya ameliorasi lahan masam yang cukup luas di Indonesia.